شروع رسمی یک فرآیند تجاری از عقد قرارداد فیمابین خریدار و فروشنده لحاظ می شود .

تفاوت زبان ، آشنا نبودن با اصطلاحات بازرگانی و تخصصی ، تفاوت در مقررات بازرگانی کشورها  و … لزوم دقت در تدوین و تکمیل قراردادهای تجاری بین المللی را دو چندان می سازد .

تدوین و تنظیم قراردادهای بین المللی یک علم است که ما با استفاده از کارشناسان و اساتید دانشگاهی تلاش می کنیم این موضوع مهم را برای شما به سرانجام برسانیم .