مراحل خرید خارجی از کشور چین

 

 

1-انتخاب منابع

پس از مشخص شدن نیاز یک شرکت یا کارخانه ،ابتدا مسئولین خارجی بازرگانی  کشفی نسبت به شناسایی منابع موجود در کشورهای مختلف از جمله چین از طریق اینترنت، اتاق بازرگانی، تماس با دفاتر مستقیم، بازدید از کارخانه و دیگر منابع احتمالی با انتخاب فروشندگان و یا تولید کنندگان مورد نیاز خود،اقدام به مکاتبه و یا مذاکره مستقیم جهت دریافت پیشنهاد قیمت حداقل از سه منبع نموده و پس از بررسی آنها توسط کارشناسان و مدیران خبره،نسبت به انتخاب فروشنده ها با شرایط بهتر اقدام نموده و پس از توافقات نهایی نسبت به تمام موارد،از ایشان درخواست صدور پیش فاکتور می نماید.
2-دریافت پیش فاکتور
پس از دریافت پیش فاکتور از فروشنده نهایی مورد نظر،بررسی دقیق مطالب مندرج در پیش فاکتورها توسط کارشناسان و مدیران مربوطه دفتر چین صورت می پذیرد.
لازم به یادآوری است که کلیه شرایط مورد نیاز جهت اخذ مجوز و گشایش اعتبار که طبق مقررات و عرف کشور می باشد باید در پیش فاکتور قید شود تا از توقف پیش فاکتور هنگام اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر ادارات ذیربط و گشایش اعتبار در بانک جلوگیری شود.
3-انعقاد قرارداد
پس از دریافت پیش فاکتور و بررسی دقیق آن با موارد توافق شده،خریدار باید نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت فروشنده اقدام نماید.این بازرگانی دارای تیم تخصصی عقد قرارداد خارجی میباشد که با توجه به نیاز مشتریان محترم آمادگی مشاوره در این زمینه را دارد.
4-اخذ مجوزهای ورود کالا
این بازرگانی افتخار دارد پس از انعقاد قرارداد خریدار نسبت به تکمیل فرم ثبت سفارش بدون اشکال اقدام و با توجه به نوع کالا و تعرفه کالای مربوطه نسبت به اخذ مجوزهای لازم، به واحد ثبت سفارش وزارت بازرگانی مراجعه و مدارک را تحویل و در صورت کامل بودن و عدم مغایرت، وزارت بازرگانی نسبت به صدور مجوز ورود کالا اقدام می نماید.
5-تهیه کالا و تنظیم اسناد حمل توسط فروشنده
پس از دریافت متن اعتبار اسنادی از طریق بانک کارگزار فروشنده، ایشان طبق شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی نسبت به تولید و یا تهیه کالای مورد نظر اقدام می نماید و پس از صدور فاکتور و لیست عدلبندی نسبت به تحویل کالا به شرکت حمل و نقل ، قبل از سر رسید حمل اقدام و پس از دریافت بارنامه نسبت به دریافت گواهی مبدا کالا از اتاق بازرگانی محل اقدام می نماید.
لازم به ذکر است که فروشنده موظف است حداکثر تا 21 روز پس از تاریخ صدور بارنامه و قبل از سررسید اعتبار کلیه اسناد را به بانک معامله کننده اسناد تحویل دهد و در صورتیکه نیاز به اسناد دیگری باشد آنها را تهیه کرده و قبل از سررسید اعتبار اسنادی،اسناد حمل مربوطه را جهت معامله اسناد به بانک کارگزار خود تحویل دهد و بانک مزبور پس از بررسی اسناد حمل با متن اعتبار اسنادی و در صورت عدم مغایرت نسبت به پرداخت وجه اسناد حمل (در صورت دیداری بودن شرط پرداخت)به فروشنده اقدام نماید.
6-حمل کالا
پس از دریافت کالا و اسناد مربوطه توسط شرکت حمل و نقل،شرکت مزبور کالا را بارگیری نموده و فروشنده نسبت به انجام تشریفات گمرکی جهت صدور کالا به کشور خریدار اقدام و پس از آن شرکت حمل و نقل اقدام به صدور نسخ کامل بارنامه طبق شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی نموده و آنها را به فروشنده تحویل می دهد.
به علت اینکه بارنامه سند فک مالکیت از فروشنده به خریدار می باشد در بارنامه نباید عبارتی که دلالت صریح بر معیوب بودن کالا و یا بسته بندی آن نماید درج شده باشد.این نوع بارنامه را Clean می نامند.
بارنامه Stale بارنامه ای است که تاریخ صدور آن قبل از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی باشد و یا 21 روز از تاریخ صدور بارنامه سپری شده باشد.
7-دریافت اعلامیه ورود کالا
پس از حمل و رسیدن کالا به گمرک مقصد،نماینده شرکت حمل و نقل در کشور مقصد،نسبت به صدور اعلامیه ورود کالا برای بازرگانی کشفی دفتر تهران اقدام می نماید و خریدار در صورت دریافت اصل اسناد حمل از بانک نسبت به ارائه اصل بارنامه به این بازرگانی اقدام نموده و سپس همکاران بازرگانی کشفی مستقر در تهران ترخیصیه، کپی بارنامه برابر اصل شده و قبض انبار را از شرکت حمل دریافت و پس از تنظیم اظهارنامه به گمرک جهت ترخیص کالا مراجعه می نمایند.
پروسه های مرتبط با خرید خارجی و زمینه های مشاوره دفتر چین
ارزیابی توانایی تولیدی و فنی فروشندگان و سازندگان چینی
مرحله تحقیق (STAGE INQUIRY) در صورت معرفی شرکت یا شرکت های چینی توسط مشتریان بازرگانی
اطلاعات دقیق نمایشگاه های چین و ایجاد بستری مناسب برای حضور در نمایشگاه
بازرسی خط تولید کارخانه پس از انعقاد قرارداد