حمل ونقل
باتوجه به موقعیت جغرافیایی کشور عزیزمان ایران ، بحث حمل و نقل یکی از مقوله های مهم به شمار می آید اما کالا از نظر گمرکی به چهار طریق جاده ای ، ریلی ، دریایی ، هوایی وارد کشور می گردد .
صاحبان کالا در صورتیکه حجم کالا کم باشد و نیاز مبرم به کالا داشته باشند معمولا ازطریق هوایی اقدام به وارد نمودن کالا میکنند .
زمانی که حجم کالا بالا و مسافت نیز زیاد باشد معمولا صاحبان کالا ازطریق دریایی اقدام به وارد نمودن کالا می کنند. لازم بذکر است که 80 درصد واردات کالا در کشور ازطریق مرز دریایی و از گمرک شهید رجایی بندرعباس صورت می گیرد .
رویه ای دیگر برای حمل کالا میتواند بصورت ترانزیت داخلی یا بصورت ترانزیت خارجی باشد . در رویه ترانزیت داخلی صاحب کالا با ارائه درخواست کتبی از گمرک ورودی کالا درخواست میکند که کالا در گمرک دیگری درداخل کشور مراحل ترخیص خود را طی کند که این امر متضمن دادن سپرده یا ضمانتنامه و هزینه هایی می باشد که صاحب کالا بایستی آن را پرداخت نماید .
در رویه ترانزیت خارجی معمولا کالا از گمرک ورودی بصورت پلمپ خارج و در مهلت مقرر در داخل کشور حمل و به گمرک خروجی که در داخل پروانه گمرکی تعیین گردیده حمل شده و خروج میگردد . خروج کالا از گمرک ورودی متضمن دادن سپرده یاضمانتنامه و هزینه هایی میباشد که صاحب کالا  آنها را تقبل می نماید.