بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار کارکنان

اخذ مجوز کمیسیون ماده یک
در صورتیکه شخصی قصد وارد نمودن دستگاه یا ماشین آلات مستعمل به کشور را داشته باشد بایستی مجوزی که در سازمان توسعه تجارت به عنوان کمیسیون ماده یک میباشد را اخذ کند این کمیسیون متشکل از نماینده وزارت صنایع ومعادن، وزارت کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی ودارایی ، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران می باشد.
مراحل بدینصورت است که صاحب کالا مدارک مربوطه به خود و کالایی که قصد ورود آن رادارد، (پروفرما) را به سازمان توسعه و تجارت داده ودر صورتیکه این سازمان نیاز بداند از سازمانهای مربوطه من جمله وزارت صنایع بسته به نوع کالا استعلام گرفته و درصورتیکه مشکلی مثلا ازنظر ساخت داخل نداشته باشد ازطرف سازمان مربوطه به سازمان توسعه تجارت نامه داده شده و سازمان مربوطه (توسعه تجارت ) این مجوز را برای ورود کالا بمدت شش ماه صادر می کند.

مقالات مرتبط

تست

این یک متن تستی است. متن تستی

ادامه مطلب

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار کارکنان

اخذ مجوز کمیسیون ماده یکدر صورتیکه شخصی قصد وارد نمودن...

ادامه مطلب

مدل کنترل راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران

اخذ مجوز کمیسیون ماده یکدر صورتیکه شخصی قصد وارد نمودن...

ادامه مطلب

گذری بر حقوق گمرکی در نظام حقوق ایران

اخذ مجوز کمیسیون ماده یکدر صورتیکه شخصی قصد وارد نمودن...

ادامه مطلب

بررسی و تحلیل مقررات و قواعد ارزش گذاری

اخذ مجوز کمیسیون ماده یکدر صورتیکه شخصی قصد وارد نمودن...

ادامه مطلب

بایسته‌های اقدامات پیشگیرانه گمرک در برابر کالاهای وارداتی

اخذ مجوز کمیسیون ماده یکدر صورتیکه شخصی قصد وارد نمودن...

ادامه مطلب
1401-11-03
1401-09-24
1401-09-24
1401-09-24
1401-09-24
1401-09-24

مقالات مرتبط