یکی از جنبه های مهم زندگی انسان که همواره با ریسک و خطر مواجه بوده، تجارت و حمل و نقل کالاهاست. تجارت بین الملل در دهه های اخیر رشد روز افزون داشته و با پیشرفت تکنولوژی ها، ابزار، امکانات و وسایل حمل و نقل به سرعت در حال افزایش است. در این میان خطرات متعددی کالای تجارتی را تهدید نموده و صاحبان کالا و تجار با ریسکهای مختلف فیزیکی و غیر فیزیکی مواجه هستند. بیمه حمل و نقل بین المللی بعنوان یکی از پیچیده ترین و فنی ترین رشته های بیمه ای بالغ بر 250 سال سابقه حرفه ای دارد. در این رشته صاحبان کالا در قبال پرداخت مبالغی تحت عنوان حق بیمه ، ریسک و خطرات احتمالی که به کالا آسیب می رسانند و سبب زیان می شوند را به شرکت بیمه ای منتقل می کنند. شرکت های بیمه گر نیز مانند دیگر نهادهای درگیر در تجارت بین الملل  نیاز به قواعد و دستور العمل های یکپارچه و هماهنگ دارند. در طول زمان انستیتو بیمه گران لندن بعنوان نهاد مرجع  پذیرفته شده و در این امر فعالیت نموده است. انستیتو بیمه گران لندن با ارئه حالت ها یا کلوزهای استاندارد تلاش نموده تا چارچوب هماهنگ بین المللی ایجاد نماید. واقعیت این است که تلاش نهاد مذکور به موفقیت رسیده و چارچوبهای ارایه شده از سوی انستیتو با پذیرش عمومی بین المللی مواجه شده است. انستیتو با ارایه حالتهای A,B,C و تعیین دقیق خطرات تحت پوشش هر کدام، در واقع یک زبان مشترک و وحدت رویه جهانی ایجاد نموده است. در زیر اطلاعاتی راجع به این مبحث ارایه می گردد.